Julia Roberts Wikipedia Pl (2024)

1. Julia Roberts - Wikidata

 • American actress (born 1967)

Julia Roberts - Wikidata

2. Julia Roberts | Biography, Movies, & Facts | Britannica

 • Missing: pl | Show results with:pl

 • Julia Roberts, Oscar-winning American actress known for playing likeable characters in such movies as Steel Magnolias (1989), Pretty Woman (1990), and Erin Brockovich (2000). Her deft performances in varied roles helped make her one of the highest-paid and most-influential actresses in Hollywood.

Julia Roberts | Biography, Movies, & Facts | Britannica

3. Julia Roberts (I) - Filmweb

Julia Roberts (I) - Filmweb

4. Julia Roberts - Najnowsze informacje - WP Film

 • Vibez.pl · Pogoda w miastach · Wiadomości pogodowe · Grillowanie. Więcej tematów. David Shankbone / Wikipedia. Źródło: David Shankbone / Wikipedia. Julia ...

 • Julia Roberts to amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna. Laureatka Oscara za główną rolę w filmie Erin Brockovich. Przez lata stała się jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających gwiazd Hollywood. Julia Roberts uchodzi za swoisty fenomen – niewielu gwiazdom udaje się bowiem utrzymywać na szczycie od niemal 30 lat.

Julia Roberts - Najnowsze informacje - WP Film

5. La biographie de Julia Roberts avec Gala.fr

 • Julia Roberts est une actrice américaine née à Atlanta, en Géorgie, en 1967. Elle est nommée aux oscars en 1990 pour Pretty Woman, le film qui l'a révélée ...

 • Retrouvez toutes les infos sur Julia Roberts avec Gala.fr ! Bio, actu, photos, vidéos... Suivez l'actualité de Julia Roberts...

La biographie de Julia Roberts avec Gala.fr

6. All Julia Roberts Movies, Ranked by Tomatometer - Rotten Tomatoes

 • From Pretty Woman to Erin Brockovich to the recent Wonder, discover Julia Roberts' best movies!

All Julia Roberts Movies, Ranked by Tomatometer - Rotten Tomatoes

7. Julia Roberts | ČSFD.cz

 • Vše o tvůrci Julia Roberts: Filmografie, Biografie, Zajímavosti, Videa, Galerie, Diskuze a další...

Julia Roberts | ČSFD.cz

8. Julia Roberts (I) - Filmografia - Filmweb

 • Julia Roberts - Julia Roberts zalicza się obecnie do najpopularniejszych i najlepiej zarabiających aktorek Hollywood, jednak w młodości nie planowała ...

 • Julia Roberts - Julia Roberts zalicza się obecnie do najpopularniejszych i najlepiej zarabiających aktorek Hollywood, jednak w młodości nie planowała kariery artystycznej, ale medyczną. Pragnęła...

Julia Roberts (I) - Filmografia - Filmweb

9. Biografía de Julia Roberts (Su vida, historia, bio resumida)

 • Hija de Betty Lou Bredemus y Walter Grady Roberts, con ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa, galesa, alemana y sueca. Su madre era católica y su padre ...

 • Conoce la biografía de Julia Roberts Actriz estadounidense Estrella de Hollywood tras protagonizar Pretty Woman (1990). Obras: Pretty Woman, Notting Hill, Erin Brockovich... Premios: Osca

10. Julia Roberts - Wikicytaty

 • Julia Fiona Roberts (ur. 1967) – amerykańska aktorka. Dla roli nigdy nie zrobiłabym sobie operacji plastycznych. Nie mam żadnego problemu z tym, ...

 • Przełącz stan spisu treści

Julia Roberts - Wikicytaty

11. Julia Roberts - Wikiwand

 • Julia Fiona Roberts – amerykańska aktorka i producentka filmowa.

Julia Roberts - Wikiwand
Julia Roberts Wikipedia Pl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 6168

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.